Tư vấn chuyển nhượng dự án Tại Cần Thơ

Tháng Chín 16, 2018

chuyen nhuong du an Cần Thơ, chuyennhuongduancantho

Read More

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Cần Thơ

Tháng Chín 16, 2018

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Cần Thơ, khuyến khích và kêu gọi thành lập tại Cần Thơ

Read More

Cấp giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ

Tháng Chín 16, 2018

Cấp giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài Quy trình Cấp giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ Ngày 22 tháng 04 năm 2013, Bộ Công Thương đã ban hàng Thông tư số 08/2013/TT-BCT quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên […]

Read More

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài tại Cần Thơ

Tháng Chín 16, 2018

thủ tục đầu tư nước ngoài; dịch vù làm thủ tục xin cấp phép đầu tư nước ngoài

Read More

Thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Cần Thơ

Tháng Chín 16, 2018

Thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Cần Thơ đơn giản hoá mọi thủ tục phức tạp

Read More

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Cần Thơ

Tháng Chín 16, 2018

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Cần Thơ

Read More

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ

Tháng Chín 16, 2018

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ

Read More

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Cần Thơ

Tháng Chín 16, 2018

Dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Cần Thơ

Read More

Tạm ngưng hoạt động của Công ty tại Cần Thơ

Tháng Chín 16, 2018

Dịch vụ tạm ngưng hoạt động của Công ty tại Cần Thơ

Read More

Thay đổi giấy phép kinh doanh

Tháng Chín 16, 2018

Thay đổi loại hình doanh nghiệp tại Cần Thơ ; vốn điều lệ; tên doanh nghiệp; ngành nghề; thành viên, cổ đông; địa chỉ; người đại diện theo pháp luật

Read More