Tác giả: admin

Thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Cần Thơ

Tháng Mười Một 14, 2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÀ GÌ?   Doanh nghiệp tư nhân là hình thức doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ, hoạt động theo luật doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm pháp lý bằng toàn bộ tài sản của mình. Doanh nghiệp tư nhân có con dấu và giấy phép […]

Read More

Dịch vụ kế toán tại Cần Thơ

Tháng Chín 16, 2018

Kế toán Cần Thơ là dịch vụ cộng tác viên với doanh nghiệp làm việc bán thồi gian mà vẫn hoàn thành công việc như kế toán toàn thời gian, và hơn thế nữa có thể hoàn thành công việc của cả một bộ máy kế toán mà không cần thuê nhiều kế toán viên, dịch vụ kế toán cần thơ có thể thay thế bộ máy kế toán cồng kềnh.

Read More

Dịch vụ tư vấn thuế tại Cần Thơ

Tháng Chín 16, 2018

Dịch vụ tư vấn thuế tại Cần Thơ, dịch vụ kế toán kiểm toán tại Cần Thơ, ketoancantho, ke toan can tho

Read More

Tư vấn chuyển nhượng dự án Tại Cần Thơ

Tháng Chín 16, 2018

chuyen nhuong du an Cần Thơ, chuyennhuongduancantho

Read More

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Cần Thơ

Tháng Chín 16, 2018

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Cần Thơ, khuyến khích và kêu gọi thành lập tại Cần Thơ

Read More

Cấp giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ

Tháng Chín 16, 2018

Cấp giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài Quy trình Cấp giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ Ngày 22 tháng 04 năm 2013, Bộ Công Thương đã ban hàng Thông tư số 08/2013/TT-BCT quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên […]

Read More

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài tại Cần Thơ

Tháng Chín 16, 2018

thủ tục đầu tư nước ngoài; dịch vù làm thủ tục xin cấp phép đầu tư nước ngoài

Read More

Thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Cần Thơ

Tháng Chín 16, 2018

Thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Cần Thơ đơn giản hoá mọi thủ tục phức tạp

Read More

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Cần Thơ

Tháng Chín 16, 2018

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Cần Thơ

Read More

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ

Tháng Chín 16, 2018

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ

Read More