Tin mới

Cấp giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ

Cấp giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài

Quy trình Cấp giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ

Ngày 22 tháng 04 năm 2013, Bộ Công Thương đã ban hàng Thông tư số 08/2013/TT-BCT quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

– Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Hồ sơ xin cấp chứng nhận đầu tư gửi phòng kinh tế đối ngoại Sở KHDT TP. Cần Thơ

Sau 15 ngày làm việc nếu hồ sơ được chấp thuận sẽ tiến hành làm thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh;

Quy trình này gồm thẩm định dự án, xét hồ sơ cá nhân hoặc tổ chức là người nước ngoài; xét ngành nghề kinh doanh

Hãy liên hệ ngay với dịch vụ đăng ký kinh doanh tốt nhất tại Cần Thơ để được tư vấn và hỗ trợ đăng ký Cấp giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài Cần Thơ.