Tin mới

Tư vấn chuyển nhượng dự án Tại Cần Thơ

Dịch vụ chuyên làm thủ tục chuyển nhượng dự án tại Cần thơ

chuyen nhuong du an can tho

THỦ TỤC PHÁP LÝ VỀ CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN

Dự án đầu tư là gì?

Là nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư các ngành nghề theo quy định pháp luật, tại địa điểm cụ thề trong khoảng thời gian nhất định và được cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh hoăc giấy chứng nhận đầu tư (theo luật đầu tư)

Chuyển nhượng dự án là gì:

Nhà đầu tư bỏ vốn bằng tài sản để tiến hành hoạt động đầu tư, nhà đầu tư được quyền sở hữu và định đoạt, chuyển nhượng dự án đầu tư thuộc quyền sở hữu của mình.

Các bước thực hiện tư vấn chuyển nhượn dự án, chuyển nhượng công ty tại Cần Thơ: 

 • Tư vấn các quy định pháp lý về việc chuyển nhượng;
 • Tư vấn điều kiện, phương thức chuyển nhượng dự án;
 • Tư vấn, đánh giá hồ sơ pháp lý của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng;
 • Dự báo các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động chuyển nhượng cho hai bên;
 • Tư vấn về thuế, các khoản nợ phát sinh trong giao dịch chuyển nhượng dự án;
 • Tư vấn hình thức thanh toán, kết nối vốn từ tổ chức tín dụng, ngân hàng trong giao dịch chuyển nhượng;
 • Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật và tuân thủ chế độ báo cáo.
 • Công bố thông tin liên quan đến thực hiện chuyển nhượng dự án hoặc mua bán doanh nghiệp;
 • Soạn thảo hồ sơ, hợp đồng chuyển nhượng dự án, mua bán doanh nghiệp, vốn góp, cổ phần;
 • Tư vấn pháp lý nội bộ doanh nghiệp, xây dựng các văn bản pháp lý về tổ chức bộ máy;
 • Điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Thủ tục pháp lý

 • Dự án có giấy phép hoặc giấy chứng nhận
 • Biên bản, quyết định, thông báo chuyển nhượng
 • Thẩm định hoặc định giá dự án (nếu cò)
 • Hợp đồng chuyển nhượng
 • Giấy xác nhận của các cơ quan chức năng nếu có

Nôi tiếp nhận hồ sơ:

Hãy liên hệ ngay với dangkykinhdoanhcantho để được tư vấn và hỗ trợ 24/7.an tho.  đăng ký kinh doanh cần thơ. đăng ký kinh doanh tại cần thơ. tư vấn chuyển nhượng dự án tại cần thơ