Tin mới

Tư vấn chuyển nhượng dự án Tại Cần Thơ

Tư vấn chuyển nhượng dự án tại Cần Thơ

Dịch vụ chuyên làm thủ tục chuyển nhượng dự án tại Cần thơ
chuyen nhuong du an can tho

Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng dự án tại Cần Thơ:

Nhà đầu tư bỏ vốn bằng tài sản để tiến hành hoạt động đầu tư;

Vậy nên nhà đầu tư được quyền sở hữu và định đoạt, chuyển nhượng dự án đầu tư thuộc quyền sở hữu của mình.

Dự án đầu tư là hoạt động bỏ vốn kinh doanh có ngành nghề, địa chỉ và thời gian hoạt động nhất định

Tư vấn chuyển nhượng dự án thực hiện các bước sau: 

 • Tư vấn chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng công ty hoặc găn liền với chuyển nhượng vốn;
 • Tư vấn các quy định pháp lý về việc chuyển nhượng dự án;
 • Tư vấn điều kiện, phương thức chuyển nhượng dự án;
 • Tư vấn, đánh giá hồ sơ pháp lý của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng;
 • Dự báo các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động chuyển nhượng dự án cho hai bên;
 • Tư vấn về thuế, các khoản nợ phát sinh trong giao dịch chuyển nhượng dự án;
 • Tư vấn hình thức thanh toán, kết nối vốn từ tổ chức tín dụng, ngân hàng trong giao dịch chuyển nhượng;
 • Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật và tuân thủ chế độ báo cáo.
 • Công bố thông tin liên quan đến thực hiện chuyển nhượng dự án hoặc mua bán doanh nghiệp;
 • Tư vấn, về giao dịch liên quan đến chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng doanh nghiệp;
 • Soạn thảo hồ sơ, hợp đồng chuyển nhượng dự án, mua bán doanh nghiệp, vốn góp, cổ phần;
 • Tư vấn pháp lý nội bộ doanh nghiệp, xây dựng các văn bản pháp lý về tổ chức bộ máy;
 • Điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Nôi tiếp nhận hồ sơ:

Tư vấn chuyển nhượng dự án Tại Cần Thơ, giúp quý khách tiết kiệm thời gian và tiền bạc, miễn là phải đáp ứng được các quy định của pháp luật cho phép chuyển nhượng.

Hãy liên hệ ngay với Tư vấn chuyển nhượng dự án tại Cần Thơ tốt nhất tại Cần Thơ để được tư vấn và hỗ trợ đăng ký Tư vấn chuyển nhượng dự án tại Cần Thơ.an tho.  đăng ký kinh doanh cần thơ. đăng ký kinh doanh tại cần thơ. tư vấn chuyển nhượng dự án tại cần thơ