Tin mới

Đầu tư là gi? thế nào là được phép đầu tư

Đầu tư là gi? thế nào là được phép đầu tư

Đầu tư là gì? điều kiện để được cấp phép đầu tư?

Đầu tư là việc cá nhân, tổ chức bỏ vốn thực hiện kinh doanh những ngành nghề tại địa điểm cụ thể trong khoảng thời gian nhất định đã được nêu rõ trong điều lệ công ty và được sở ban ngành cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

Như vậy việc xác nhận đầu tư chính là được cấp giấy phép kinh doanh, và được phép đầu tư kể từ ngày ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.