Giải thể doanh nghiệp Cần Thơ

Giải thể doanh nghiệp Cần Thơ

giai the cong ty can tho
Giải thể xoá bỏ công ty

 

Vì lý do nào đó mà Doanh nghiệp muốn tiến hành giải thể doanh nghiệp, hoặc giải thể doanh nghiệp cũ để thành lập doanh nghiệp mới vậy hãy để chúng tôi tư vấn và thực hiện các thủ tục cần thiết để hỗ trợ quý doanh nghiệp hoàn thành thủ tục nhanh chóng và tiết kiệm.

 1. Giải thể Công ty;
 2. Giải thể doanh nghiệp tư nhân;
 3. Giải thể hộ kinh doanh cá thể;
 4. Giải thể chi nhánh;
 5. Giải thể địa điểm kinh doanh;
 6. Giải thể văn phòng đại diện.

Qui trình giải thể công ty:

1/ Kiểm tra quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý: Kiểm tra địa chỉ kinh doanh; kiểm tra sổ sách kế toán;

2/ Nộp bổ sung tiền thuế và các khoản phạt thuế, phạt hành chính (nấu có); thuế GTGT, thuế TNDN, Thuế TTĐB, thuế XNK, phạt chậm nộp …theo quyết định kiểm tra.

3/ Thông báo đóng mã số thuế của cơ quan thuế quản lý;

4/ Tiến hành làm thủ tục giải thể tại sở kế hoạch và đầu tư:

 • Biên bản họp hội đồng thành viên đối với công ty TNHH, đại hội cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Quyết định giải thể;
 • Thông báo giải thể;
 • Thông báo đóng mã số thuế của cơ quan thuế;
 • Danh dách các khoản nợ nếu có;
 • Danh sách tài sàn cổ định nếu có;
 • Danh sách lao động và nợ tiền lương nếu có;

5/ Trả con dấu và đăng bố cáo giải thể tại Sở kế hoạch đầu tư:

 • Thông báo trả con dấu;

Hãy liên hệ ngay với dịch vụ đăng ký kinh doanh tốt nhất để được tư vấn và hỗ trợ thủ tục giải thể doanh nghiệp Cần Thơ.