Tin mới

dịch vụ kiểm toán kế toán nội bộ tại cần thơ

Dịch vụ kiểm toán kế toán nội bộ tại cần thơ

 1. Kiểm toán nội bộ
 2. Kiểm toán cho nhu cầu mua bán, sát nhập doanh nghiệp
 3. Kiểm toán theo yêu cầu
 4. Kiểm toán phục vụ cho thanh tra kiểm tra thuế
 1. Tư vấn lập quy trình quản lý kế toán và các bộ phận liên quan;
 2. Kiềm soát tài nguyên công ty: Tài sản, vốn
 3. Báo cáo tài chính, phân tích tài chính, đưa ra các phương án sử dụng tài chính
 4. Báo cáo và phân tích kết quả thực hiện
 5. Lập kế hoạch thu chi, sản xuất, kinh doanh;
 6. Lập kế hoạch thu chi, sản xuất, kinh doanh;
 1. Thương xuyên tuyển chọn ứng viên tiềm năng đào tạo kế toán thuế phục vụ công việc
 2. Cung ứng lao động chất lượng cao cho các công ty, doanh nghiệp
 3. Liên kết đào tạo nghề với các trung tâm dạy nghề uy tín.