Tin mới

thanh lap cong ty can tho

thanh lap cong ty can tho:

Dịch vụ thành lập công ty:

Chuẩn bị hồ sơ pháp lý và làm các thủ tục pháp lý thành lập công ty/doanh nghiệp;

Tư vấn xuyên suốt trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp;

Cập nhật phổ biến và áp dụng các quy định mới cho công ty/doanh nghiệp;

Dịch vụ tư vấn đầu tư:

Tư vấn lập kế hoạch, dự án cho nhà đầu tư;

Làm hổ sơ thủ tục xin cấp phép đầu tư;

Tư vấn chuyển nhượng, mua bán dự án;

Giám sát tư vấn xuyên suốt trong quá trình thực hiện dự án;

Điều chỉnh dự án kíp thới với các yếu tố chủ quan và khách quan.

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ sau khi thành lập công ty;

Thực hiện trong suốt vòng đời hoạt động của công ty;

Thường xuyên cập nhật các thay đổi mới của luật, thông tư, nghị định liên quan;

Dịch vụ tuyển dụng và cung cấp việc làm kế toán:

Nhu cầu tuyển dụng cộng tác viên lớn và thường xuyên;

Cung cấp lao động chất lượng cáo cho các đơn vị thành viên hoạc các doanh nghiệp / tổ chức khi có nhu cầu;

Dịch vụ đào tạo kế toán

Thường xuyên tuyển dụng và đào tạo kế toán thực hành áp dụng thực tế công việc kế toán.

Hàng năm cung cấp cho thị trường lao động kế toán tuy không nhiều nhưng chất lượng cực kỳ đảm bảo;

Khách hàng cũ và mới của dịch vụ chúng tôi là những người đối tác uy tín và cộng tác lâu năm nhất.

Đầu tư là gì, thế nào là được phép đầu tư

Đầu tư là gi? thế nào là được phép đầu tư

Đầu tư là gi? thế nào là được phép đầu tư Đầu tư là gì? điều kiện để được cấp phép đầu tư? Đầu tư là việc cá nhân, tổ chức bỏ vốn thực hiện kinh doanh những ngành nghề tại địa điểm cụ thể trong khoảng thời gian nhất định đã được nêu rõ trong…

Read More
Cấp giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ

Cấp giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ

Cấp giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài Quy trình Cấp giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ Ngày 22 tháng 04 năm 2013, Bộ Công Thương đã ban hàng Thông tư số 08/2013/TT-BCT quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên…

Read More