Tin mới

Công ty tạm ngưng hoạt động

Công ty tạm ngưng hoạt động

Khi nào Doanh Nghiệp phải tạm dừng hoạt động kinh doanh:

Doanh nghiệp thường tạm ngưng hoạt động khi gắp khó khăn trong kinh doanh sau:

 • Máy móc thiết bị hư hỏng nặng, phải bào trì bão dưỡng trong thời gian dài;
 • Nguồn nguyên liệu khán hiếm, không thể khắc phục trong thời gian ngắn;
 • Khó khăn về tài chính;
 • Hoạt động kém hiệu quả, không thể bù đắp các khoản chi phí
 • Thiên tai, hoả hoạn hoặc các trường hợp bất khả kháng…

Hồ sơ Công ty, chi nhánh, đăng ký tạm ngưng kinh doanh

 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh (mẫu tham khảo tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT)
 • Quyết định của công ty; doanh nghiệp
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
 • Doanh nghiệp phải gửi thông báo tạm ngưng đến Phòng đăng ký kinh doanh, thời hạn tạm dừng kinh doanh không quá một năm.

Sau khi thời hạn tạm dừng kết thúc, doanh nghiệp có thể gia hạn thêm một năm nữa nhưng tổng thời gian tạm dừng liên tiếp không được quá hai năm.

Lưu ý khi công ty tạm ngưng hoạt động:

 1. Hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế liên quan để không phát sinh các khoản chậm nộp thuế;
 2. Hoàn thành các tờ khai thuế tháng, quý, năm để không phát sinh chậm nộp tờ khai khi hết thời hạn tạm ngưng mã sỗ thuế hoạt động trở lại;
 3. Hoàn thành các khoản nợ BHXH nợ lương trước khi tạm ngưng
 4. Thông báo tạm ngưng kinh doanh đến các cơ quan quản lý trực tiếp, khách hàng và đối tác
 5. Doanh nghiệp có thể hoạt đồng trở lại bất kể thời gian nào khi có điều kiện thuận lợi;
 6. Nếu hết thời hạn tạm ngưng mà doanh nghiệp không muốn tạm dừng tiếp thì có thể nộp hồ sơ xin giải thể doanh nghiệp

Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xử lý hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc:

 • Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ;
 • Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ.