Tạm ngưng hoạt động của Công ty tại Cần Thơ

Tạm ngưng hoạt động của Công ty tại Cần Thơ

tam ngung hoat dong doanh nghiệp
Tam ngung hoat dong cong ty, vpđd, chi nhanh,

Tạm ngưng hoạt động của Công ty, Chi nhánh, Địa điểm kinh doanh, Văn phòng đại diện

Hồ sơ: Tạm ngưng hoạt động của Công ty tại Cần Thơ

Thông báo tạm ngừng kinh doanh (mẫu tham khảo tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT)

Quyết định tạm ngừng kinh doanh;

Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Doanh nghiệp phải gửi thông báo tạm ngưng đến Phòng đăng ký kinh doanh, thời hạn tạm dừng kinh doanh không quá một năm.

Sau khi thời hạn tạm dừng kết thúc, doanh nghiệp có thể gia hạn thêm một năm nữa nhưng tổng thời gian tạm dừng liên tiếp không được quá hai năm.

Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xử lý hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc:

  • Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ;
  • Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

Hãy liên hệ ngay với dịch vụ đăng ký kinh doanh tốt nhất tại Cần Thơ để được tư vấn và hỗ trợ đăng ký tạm ngưng hoạt động của Công ty tại Cần Thơ.

Comments are closed.