Tin mới

Thành lập chi nhánh công ty tại Cần Thơ

Thành lập chi nhánh công ty tại Cần Thơ

Chi nhánh công ty là gì?

Chi nhánh là đơn vị con của doanh nghiệp  có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng ủy quyền cho doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Chi nhánh mặc dù được phép thực hiện hoạt động kinh doanh nhưng chỉ là một đơn vị trực thuộc công ty, không có tư cách pháp nhân độc lập

Điều kiện Thành lập chi nhánh công ty là một yêu cầu giúp doanh nghiệp mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình. Pháp luật không cấm việc thành lập chi nhánh, doanh nghiệp có thể thành lập chi nhánh trong và ngoài nước và phải thoả mãn các điều kiện thành lập theo qui định.

Các hình thức hạch toán của chi nhánh:

Tuỳ theo nhu cầu quản lý của các đơn vị mà nhu cầu thành lập chi nhánh có 2 loại hình sau:

Hình thức báo cáo thuế của chi nhánh: 

Hạch toán phụ thuộc:

 • Báo cáo và nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) tại nợi thành lập chi nhánh;
 • Nộp thuế GTGT theo hình thức phân bổ (nếu chi nhánh không xuất hoá đơn riêng )
 • Đăng ký mua hoặc in hoá đơn của chi nhánh;
 • Kê khai nộp thuế môn bài
 • Hợp nhất BCTC với công ty mẹ

Hạch toán độc lập:

 • Không phụ thuộc tài chính;
 • kê khai thuế và lập báo cáo tài chính độc lập
 • Có hệ thông sổ sách kế toán riêng biệt;
 • Không hợp nhất BCTC với công ty mẹ;

Nên thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hay điểm kinh doanh:

Khi nào doanh nghiệp nên lựa chọn thành lập chi nhánh công ty:

 • Khi doanh nghiệp có kế hoạch sxkd qui mô, khá phức tạp và có bộ máy quản lý hoàn chỉnh
 • Có nhu cầu thành lập chi nhánh có con dấu riêng, có nhân sự giám đốc và bộ máy kế toán … để quản lý
 • Để có lựa chọn phù hợp hay liên hệ ngay với dịch vụ làm giấy phép nhanh tại Cần Thơ, chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí và tận tình
 • Vui lòng liên hệ ngay với chùng tôi sdt: 0939504833