Tin mới

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ

Điều kiện Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ

Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi thành lập công ty gồm:

– Công ty 100% vốn do nhà đầu tư nước ngoài góp;

– Công ty có vốn nước ngoài (Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam) thành lập thêm tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

+ Thành lập mới hoặc gốp vốn từ 1% đến 100% vốn điều lệ công ty;

+ Đối với công ty hoạt động xuất nhập khẩu và phân phối cần xin thêm Giấy phép kinh doanh;

Nhà đầu tư nước ngoài không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi thành lập công ty có vốn nước ngoài bao gồm:

Công ty có vốn nước ngoài (Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam) tiếp tục thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Cụ thể:

 • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ dưới 51% vốn điều của Công ty tại Việt Nam;
 • Công ty có vốn nước ngoài mà nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ dưới 51% vốn điều lệ tại công ty được thành lập mới;
 • Có nhà đầu tư nước ngoài và công ty có vốn nước ngoài nắm giữ dưới 51% vốn điều lệ.

Quy định đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập trước ngày 01/07/2015:

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam nếu có dự án đầu tư mới thì được làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới.

Để giảm thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có các bước thực hiện như sau:

 • Bước 1: Thành lập công ty Việt Nam;
 • Bước 2: Xin giấy phép đủ điều kiện đối với các ngành nghề có điều kiện;
 • Bước 3: Chuyển nhượng phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài;
 • Bước 4: Xin giấy phép kinh doanh đối với ngành nghề thực hiện quyền xuất nhập khẩu và phân phối.

Thành lập công ty sau khi Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 • Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Khắc con dấu pháp nhân;
 • Thông báo sử dụng mãu dấu của công ty.

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh (đối với công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thực hiện quyền xuất nhập khẩu và phân phối cần xin thêm Giấy phép kinh doanh).

 • Đơn đề nghị cấp phép kinh doanh;
 • Giải trình đáp ứng điều kiện;
 • Thuyết minh năng lực tài chính, xác nhận ngân hàng;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Uỷ qyền cho đơn vị nộp hồ sơ.

Hãy liên hệ ngay với dịch vụ đăng ký kinh doanh tốt nhất tại Cần Thơ để được tư vấn và hỗ trợ đăng ký Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ.