Thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Cần Thơ

Văn phòng đại diện công ty nước ngoài

vpđd thuong nhan nuoc ngoai can tho
VPĐD thương nhân nước ngoài

Thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Cần Thơ

Thương nhân nước ngoài chỉ được cấp Giấy chứng nhận hoạt động của Văn phòng đại diện tìm hiểu thị trường, trưng bày sản phẩm, xúc tiến thương mại tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

 • Công ty nước ngoài đã được thành lập, đăng ký kinh doanh;
 • Công ty nước ngoài đã hoạt động tại nước sở tại ít nhất 01 năm;
 • Thời hạn hoạt động giấy phép đó phải còn ít nhất là 01 năm tại Việt Nam;
 • Sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (nếu có)

Hồ sơ Thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Cần Thơ

 • Đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam;
 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;
 • Văn bản bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài;
 • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
 • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện;
 • Hợp đồng thuê văn phòng và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên cho thuê;
 • Tài liệu cần hợp pháp hoá lãnh sự và dịch công chứng: Giấy đăng ký kinh doanh
 • Hồ sơ tiếng Việt và công chứng: Hộ chiếu của người đứng đầu Văn phòng đại diện; Điều lệ công ty; Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất;

Dịch vụ làm thủ tục Thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Cần Thơ -093950833

Hãy liên hệ ngay với dịch vụ đăng ký kinh doanh tốt nhất tại Cần Thơ để được tư vấn và hỗ trợ đăng ký thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Cần Thơ