Tin mới

Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Điều kiện thành lập:

Thương nhân chỉ được cấp Giấy chứng nhận hoạt động của Văn phòng đại diện để tìm hiểu thị trường, trưng bày sản phẩm, xúc tiến thương mại tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

 • Công ty nước ngoài đã được thành lập, đăng ký kinh doanh;
 • Công ty nước ngoài đã hoạt động tại nước sở tại ít nhất 01 năm;
 • Thời hạn hoạt động giấy phép đó phải còn ít nhất là 01 năm tại Việt Nam;
 • Sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (nếu có)

Hồ sơ Thành lập:

 • Đơn đề nghị thành lập
 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;
 • Văn bản bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện;
 • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
 • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam)
 • Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện;
 • Hợp đồng thuê văn phòng và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên cho thuê;
 • Tài liệu cần hợp pháp hoá lãnh sự và dịch công chứng: Giấy đăng ký kinh doanh
 • Hồ sơ tiếng Việt và công chứng: Hộ chiếu của người đứng đầu Văn phòng đại diện;
 • Điều lệ công ty;
 • Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất;
 • Nộp hờ sơ trực tiếp tại Sở kế hoạch đầu tư hoặc nộp online trên cổng thông tin http://dangkykinhdoanh.gov.vn

Dịch vụ làm thủ tục Thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Cần Thơ