Tin mới

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Vì sao các doanh nghiệp Việt có nhu cầu mở rộng kinh doanh đầu tư vươn ra thị trường nước ngoài?

 • Thị trường trong nước bão hoà nhỏ hẹp;
 • Khuếch trương thương hiệu, mở rộng thị trường;
 • Nhu cầu chiến lược kinh doanh đón đầu đối với thị trường kém phát triển, thị trường bão hoà với các sản phẩm cũ lỗi thời…;
 • Nhu cầu vốn hoá (IPO cổ phiêu);
 • Nhu cầu lao động, nguyên liệu công nghệ…
 • Nhu càu mở rộng sản xuất kinh doanh
 • Chiến lược kinh doanh

Nhà đầu tư nào được phép đầu tư mở rộng ngoài lãnh thổ Việt Nam?

 • Tổ chức kinh tế thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo quy định tại Luật Hợp tác xã;
 • Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng;
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật, cá nhân mang quốc tịch Việt Nam;
 • Các tổ chức khác thực hiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 • Dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương có vốn đầu tư dưới 20 tỷ đồng, nếu trên 20 tỷ đồng phải xin ý kiến của Ngân hàng nhà nước Việt Nam
 • Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương có vốn trên 20 tỷ đồng trở lên tuy thuộc lĩnh vực hoạt động và số vốn đầu tư ra nước ngoài

Hồ sơ cấp phép mở rộng kinh doanh đầu tư quốc tế bao gồm:

 • Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối photo công chứng đối với cá nhân;
 • Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý photo công chứng đối với tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của cá nhân hoặc tổ chức;
 • Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ;
 • Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án;
 • Quyết định đầu tư ra nước ngoài

Quý khách hãy liên hệ ngay với dịch vụ thành lập công ty tại Cần Thơ chúng tôi với nhiều ưu đãi được tư vấn miễn phí, phí dịch vụ cạnh tranh kèm nhiều ưu đãi khi khách hàng lựa chọn dịch vụ chúng tôi để làm thủ tục đầu tư ra nước ngoài.