Thủ tục đầu tư ra nước ngoài tại Cần Thơ

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài tại Cần Thơ

dauturanuocngoai
dau tu ra nuoc ngoai tai can tho

Ai được phép đầu tư ra nước ngoài tại Cần Thơ

Nhà đầu tư được phép đầu tư ra nước ngoài, ngoài lãnh thổ Việt Nam gồm:

 • Tổ chức kinh tế thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo quy định tại Luật Hợp tác xã;
 • Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng;
 • Hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật, cá nhân mang quốc tịch Việt Nam;
 • Các tổ chức khác thực hiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 • Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương có vốn đầu tư dưới 20 tỷ đồng, nếu trên 20 tỷ đồng phải xin ý kiến của Ngân hàng nhà nước Việt Nam
 • Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương có vốn trên 20 tỷ đồng trở lên tuy thuộc lĩnh vực hoạt động và số vốn đầu tư ra nước ngoài

Hồ sơ xin giấy phép, Thủ tục đầu tư ra nước ngoài tại Cần Thơ

 • Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối photo công chứng đối với cá nhân;
 • Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý photo công chứng đối với tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của cá nhân hoặc tổ chức;
 • Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ;
 • Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án;
 • Quyết định đầu tư ra nước ngoài.

Dịch vụ làm thủ tục đầu tư ra nước ngoài tại Cần Thơ

Là đội ngũ chuyên nghiệp và uy tín đảm bảo thủ tục nhanh chóng và thuận tiện cho nhà đầu tư thực hiện được các kế hoạch kinh doanh dễ dàng và hiệu quả.

Hãy liên hệ ngay với dịch vụ đăng ký kinh doanh tốt nhất tại Cần Thơ để được tư vấn và hỗ trợ đăng ký Thủ tục đầu tư ra nước ngoài tại Cần Thơ.