Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán Cần Thơ bao gồm các dịch vụ hỗ trợ văn phòng:

 • Tư vấn thuế
 • Báo cáo thuế;
 • Điều chỉnh báo cáo, sổ kế toán;
 • làm lại sổ kế toán các năm cũ
 • Kiểm toán;
 • kế toán nội bộ
 • lập kế hoạch tài chính;
 • Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh;
 • Hỗ trợ thanh tra kiểm tra thuế với các cơ quan chức năng.

Bảng giá dịch vụ kế toán cần Thơ

Dịch vụ kế toán thuế có doanh thu từ:

 • Dưới 100.000.000đ/năm – phí dịch vụ 1.500.000đ/ tháng
 • Trên 100.000.000đ/năm  đến 300.000.000- phí dịch vụ 2.000.000đ/ tháng
 • Trên 300.000.000đ/năm  đến 600.000.000- phí dịch vụ 3.000.000đ/ tháng
 • Trên 600.000.000đ/năm  đến 1.000.000.000- phí dịch vụ 4.000.000đ/ tháng
 • Trên 1.000.000.000đ/năm  đến 10.000.000.000- phí dịch vụ 5.000.000đ/ tháng

Phí dịch vụ trên không bao gồm chi phí thành lập, thay đổi giấy phép, và các dịch vụ hỗ trợ khác nằm ngoài thoả thuận của hai bên.

Dịch vụ kế toán tại Cần Thơ

Tháng Chín 16, 2018

Kế toán Cần Thơ là dịch vụ cộng tác viên với doanh nghiệp làm việc bán thồi gian mà vẫn hoàn thành công việc như kế toán toàn thời gian, và hơn thế nữa có thể hoàn thành công việc của cả một bộ máy kế toán mà không cần thuê nhiều kế toán viên, dịch vụ kế toán cần thơ có thể thay thế bộ máy kế toán cồng kềnh.

Read More

Dịch vụ tư vấn thuế tại Cần Thơ

Tháng Chín 16, 2018

Dịch vụ tư vấn thuế tại Cần Thơ, dịch vụ kế toán kiểm toán tại Cần Thơ, ketoancantho, ke toan can tho

Read More