Tin mới

Thành lập chi nhánh của thương nhân tại Việt Nam

Thành lập chi nhánh của thương nhân

Điều kiện thành lập:

-Là thương nhân được pháp luật nước nơi thương nhân thành lập, đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;

– Đã hoạt động không dưới 05 năm, kể từ khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;

– Giấy phép kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương của thương nhân nước ngoài phải còn ít nhất 01 năm.

– Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn.

 Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép Chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam

Bộ Công Thương là cơ quan cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy phép

Điều kiện chung về hồ sơ:

Giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải hợp pháp hoá lãnh sự;

Bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bản sao công chứng các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hay xác nhận.

Thời hạn cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân tại Việt Nam:

– Trong thời hạn 15 ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương hoàn thành việc thẩm định và cấp Giấy phép

–  Gửi bản sao Giấy phép tới UBND cấp tỉnh, cơ quan thuế, thống kê nơi Chi nhánh đặt trụ sở;

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép phải thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

– Ngay sau khi hết thời hạn nêu trên mà không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh, Bộ Công Thương phải thông báo băng văn bản cho thương nhân nước ngoài về lý do không cấp giấy phép.

Dịch vụ làm thủ tục Thành lập chi nhánh của thương nhân tại Cần Thơ