Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Cần Thơ

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

congtyvonnuocngoai
Thanh lap cong ty von nuoc ngoai

Kể từ ngày 01/07/2015 Luật Đầu tư 2014 bắt đầu có hiệu lực, căn cứ theo quy định của Luật Đầu tư 2014 thì quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài thực hiện như sau:

Bước 01: Đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan ban ngành liên quan:

Các trường hợp trước khi cấp giấy chứng nhận đầu tư phải đăng ký chủ trương đầu tư với cơ quan ban ngành liên quan

 • Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc Hội
 • Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Hồ sơ: Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Cần Thơ

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu
 • Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao một trong các tài liệu thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Cần sau:
 1. Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất;
 2. Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
 3. Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;
 4. Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 5. Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về kỹ thuật công nghệ gồm các nội dung:
 1. tên công nghệ;
 2. xuất xứ công nghệ;
 3. sơ đồ quy trình công nghệ;
 4. thông số kỹ thuật chính;
 5. thiết bị và dây chuyền công nghệ;…
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 • Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì không thực hiện bước này

Bước 02: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong các trường hợp sau, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế sau:

+ Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

+ Có tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

+ Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.

Hồ sơ Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài gồm:

­– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

– Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu

– Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận xác nhận tư cách pháp lý;

– Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

– Bản sao một trong các tài liệu sau:

 1. Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;
 2. Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
 3. Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;
 4. Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 5. Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; Có hợp đồng thuê địa điểm hay nhà đầu tư có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm để làm dự án đầu tư.

– Giải trình về sử dụng công nghệ: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng của máy móc, …

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Bước 03: Thành lập doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư phải đăng ký thành lập doanh nghiệp.

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ tuỳ thân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

+ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền;

+ Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức

+ Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Bước 04: Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh.

Bước 05: Khắc dấu của doanh nghiệp

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp;

Doanh nghiệp được tiến hành khắc dấu;

Doanh nghiệp tự quyết định số lượng và hình thức con dấu trong phạm vi pháp luật cho phép.

Bước 06: Công bố mẫu dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Sau khi có con dấu, doanh nghiệp tiến hành đăng tải mẫu con dấu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia của SKH và đầu tư và được cấp thông báo mẫu dấu của Sở KHĐT

Hãy liên hệ ngay với dịch vụ đăng ký kinh doanh tốt nhất tại Cần Thơ để được tư vấn và hỗ trợ đăng ký Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Cần Thơ.