Tin mới

Tư vấn đầu tư

Dịch vụ tư vấn đầu tư tại Cần Thơ

Chuyên làm các thủ tục về đầu tư các công ty trong và ngoài nước, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Giá dịch vụ làm thủ tục đầu tư:

Cấp giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ

Cấp giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ

Cấp giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài Quy trình Cấp giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ Ngày 22 tháng 04 năm 2013, Bộ Công Thương đã ban hàng Thông tư số 08/2013/TT-BCT quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên…

Read More