Tư vấn đầu tư

Tư vấn đầu tư

là dịch vụ hỗ trợ tư vấn và tiến hành làm các thủ tục về đầu tư trong và ngoài nước.

  • Thủ tục đầu tư của công ty có vốn nước ngoài;
  • Thủ tục đầu tư của công ty trong nước ra nước ngoài;
  • Tư vấn và lập dự án đầu tư;
  • Tư vấn chuyển nhượng dự án…

Giá dịch vụ làm thủ tục đầu tư:

  • Phí dịch vụ thành lập công ty có yếu tố nước ngoài: tối thiểu 10.000.000 đồng
  • Phí dịch vụ thành lập công ty có vốn nước ngoài 100%: tgiá tối thiểu 50.000.000 đồng
  • Giá dịch vụ sẽ được báo giá cho từng trường hợp cụ thể.

Tư vấn chuyển nhượng dự án Tại Cần Thơ

Tháng Chín 16, 2018

chuyen nhuong du an Cần Thơ, chuyennhuongduancantho

Read More

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Cần Thơ

Tháng Chín 16, 2018

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Cần Thơ, khuyến khích và kêu gọi thành lập tại Cần Thơ

Read More

Cấp giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ

Tháng Chín 16, 2018

Cấp giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài Quy trình Cấp giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ Ngày 22 tháng 04 năm 2013, Bộ Công Thương đã ban hàng Thông tư số 08/2013/TT-BCT quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên […]

Read More

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài tại Cần Thơ

Tháng Chín 16, 2018

thủ tục đầu tư nước ngoài; dịch vù làm thủ tục xin cấp phép đầu tư nước ngoài

Read More

Thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Cần Thơ

Tháng Chín 16, 2018

Thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Cần Thơ đơn giản hoá mọi thủ tục phức tạp

Read More

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Cần Thơ

Tháng Chín 16, 2018

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Cần Thơ

Read More

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ

Tháng Chín 16, 2018

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ

Read More

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Cần Thơ

Tháng Chín 16, 2018

Dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Cần Thơ

Read More