Tin mới

Lao động và BHXH

Lao động và BHXH

BHXH bắt buộc là gì, ai là đối tượng tham gia BHXH

BHXH là quỹ tham gia của người lao động và người sử dụng lao động, người tham gia được quyền hưởng quỹ đóng theo Luật bảo hiểm xã hội số: 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014

Người tham gia BHXH bắt buộc là lao động tại các công ty, cơ sở kinh doanh có ký hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lê đều là đối tượng bắt buộc tham gia BHXH

Mọi người có quyền hưởng ngang nhau tuy theo điều kiện rủi ro, bệnh tật, tai nạn lao động

Người rủi ro ít sẽ san sẽ quỹ cho người có rùi ro bệnh tật tai nạn lao động nặng hơn. Đó là ý nghĩa nhân văn của quỹ đóng BHXH

GIAO DỊCH LIÊN KẾT LÀ GÌ, CÁCH XÁC ĐỊNH CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Kế toán Cần Thơ nhận tư vấn hướng dẫn quý khách về việc xác định giao dịch liên kết, xác định nghĩa vụ lập hồ sơ hay không lập hồ sơ về giao dịch liên kêt, thủ tục đăng ký giá giao dịch liên kết với cơ quan thuế, xác định nghĩa vụ kê khai, phụ lục khai thuế đối với hoạt động giao dịch liên kết.

Read More
Quy định mới nhất về BHXH tự nguyện

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN 1. Bảo hiểm xã hội tự nguyện Chế độ là hưu trí và tử tuất, lương hư,  nhận trợ cấp một lần; trợ cấp mai táng; trợ cấp tuất một lần; quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT. – Mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng = 22% x mức…

Read More