Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Cần Thơ

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

dieuchinhgiaychungnhandautu
Dịch vụ làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Nội dung Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 • Điều chỉnh vốn thực hiện dự án
 • Điều chỉnh địa chỉ;
 • Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh
 • Điều chỉnh nhà đầu tư nước ngoài
 • Điều chỉnh thông tin của nhà đầu tư
 • Mở thêm chi nhánh, văn phòng đại diện ở địa phương khác
 • Mở cơ sở bán lẻ thứ nhất, thứ hai, thứ ba
 • Mua bán sáp nhập hoặc chuyển nhượng dự án đầu tư …vv
 • Thông tin doanh nghiệp
 • Thời hạn dự án đầu tư

Nếu dự án thuộc chủ trương đầu tư thì phải có quyết định chủ trương đầu tư của các cơ quan liên quan trước khi điều chỉnh thông tin đầu tư và đăng ký kinh doanh.

Các bước điều chỉnh thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và giấy phép đăng ký kinh doanh

 • Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;
 • Cấp lại dấu pháp nhân của doanh nghiệp theo thông tin của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Đăng bố cáo mẫu dấu của doanh nghiệp.
 • Xin cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh

Hãy liên hệ ngay với dịch vụ đăng ký kinh doanh tốt nhất tại Cần Thơ để được tư vấn và hỗ trợ đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Cần Thơ.