Thay đổi thông tin doanh nghiệp

Thay đổi thông tin doanh nghiệp

là dịch vụ thay đổi giấy phép do thay đổi các thông tin trên giấy phép đăng ký kinh doanh;

thủ tục bao gồm:

  • Biên bản họp;
  • Quyết định
  • Thông báo
  • Tài liệu kèm theo bao gồm CMND; giấy phép kinh doanh bản gốc;
  • Uỷ quyền nộp hồ sơ;
  • Thời gian hoàn thành từến 5 ngày làm việc;

Giá dịch vụ thay đổi thông tin doanh nghiệp:

  • Thay đổi 1 nội dung đăng ký kinh doanh là 1.500.000  đồng
  • Thay đổi tối đa nội dung đăng ký phí dịch vụ cao nhất là 3.000.000đ
  • Trường hợp thay đổi địa chỉ làm lại con dấu phí dịch vụ là 3.500.000đ
  • Cập nhật lại thông tin người đại diện theo pháp luật, thông tin thành viên công ty, số tài khoản ngân hàng, số điện thoại công ty phí dịch vụ 1.000.000 đồng.

Tạm ngưng hoạt động của Công ty tại Cần Thơ

Tháng Chín 16, 2018

Dịch vụ tạm ngưng hoạt động của Công ty tại Cần Thơ

Read More

Thay đổi giấy phép kinh doanh

Tháng Chín 16, 2018

Thay đổi loại hình doanh nghiệp tại Cần Thơ ; vốn điều lệ; tên doanh nghiệp; ngành nghề; thành viên, cổ đông; địa chỉ; người đại diện theo pháp luật

Read More