Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp bao gồm:

 • Giải thể công ty;
 • Giải thế DNTN;
 • Giải thể chi nhánh;
 • Giải thể VPĐD, điểm kinh doanh;
 • Giải thể hộ kinh doanh;

Giá dịch vụ giải thể doanh nghiệp:

 • Phí giải thể công ty TNHH phí từ 5.000.000đồng;
 • Phí giải thể công ty cổ phần phí từ 6.000.000 đồng;
 • Phí dịch vụ giải thể VPĐD phí từ 3.000.000đ
 • Phí dịch vụ giải thể điểm kinh doanh phí từ 1.000.000đ

Các bước giải thể:

 • Soạn thảo hồ sơ giải thể;
 • Nộp hồ sơ xin giải thể tại chi cục thuế (bên dịch vụ hỗ trợ thêm nếu trong phạm vi cho phép)
 • Nộp hồ sơ xoá tên và trả con dấu tại Sở kế hoạch đầu tư.

Phí dịch vụ trên không bao gồm:

 • Dịch vụ thanh kiểm tra và quyết toán thuế tại cơ quan thuế.
 • Không gồm các khoản tiền nợ thuế
 • Không bao gồm tiền phạt chậm nộp, phạt vi phạm hành chính về thuế.

Giải thể doanh nghiệp Cần Thơ

Tháng Một 5, 2018

Giải thể Công ty; giải thể doanh nghiệp nhanh; làm thủ tục giải thể công ty
Giải thể DNTN
Giải thể hộ kinh doanh cá thể
Giải thể chi nhánh
Giải thể địa điểm kinh doanh
Giải thể văn phòng đại diện

Read More