Tin mới

Thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Cần Thơ

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Cần Thơ

doanh nghiệp tư nhân

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÀ GÌ?

Doanh nghiệp tư nhân là hình thức doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ, hoạt động theo luật doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm pháp lý bằng toàn bộ tài sản của mình.

Doanh nghiệp tư nhân có con dấu và giấy phép riêng.

LÝ DO THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN:

  • Hình thức tổ chức quản lý giản đơn, tiết kiệm;
  • Có thể chuyển đổi thành công ty TNHH khi có nhu cầu;
  • Do yêu cầu về tính pháp lý cao; hoặc do mong muốn yêu cầu của đối tác.
  • Được thành lập chi nhánh và địa điểm kinh doanh.

Doanh nghiệp tư nhân hoạt động theo luật thuế, luật kế toán và luật doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển thành Công ty TNHH

Phân biệt Doanh Nghiệp tư nhân, hộ kinh doanhcông ty

Nội dung Hộ kinh doanh DNTN công ty
Thành lập – Xin cấp giấy phép thành lập tại UNNB cập quận huyện

-Chỉ được thành lập 1 hộ kinh doanh

 

– Xin cấp giấy phép tại Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh, thành phố

–Chỉ được thành lập 1 DNTN

 

-Xin cấp giấy phép tại Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh, thành phố

-Được thành lập nhiều hơn 1 công ty

Con dấu Khôn có con dấu tròn Có con dấu tròn Có con dấu tròn
Pháp nhân Không có tư cách pháp nhân Có pháp nhân  Có pháp nhân
Kê khai thuế – Hộ khoán không kê khai

-Hộ kê khai thì phải kê khai

Kê khai thuế theo luật thuế

 

Kê khai thuế theo luật thuế
Kế toán – Hộ kê khai áp dụng luật kế toán  – Áp dụng luật kế toán
Luật doanh nghiệp -Không áp dụng – Áp dụng  – Áp dụng
Trách nhiệm Chịu trách nhiệm vô hạn về tài sàn  Chịu trách nhiệm vô hạn về tài sàn Chịu trách nhiệm hữu hạn
Thuế môn bài 1.000.000đ/ năm – Bậc thuế môn bài theo số vốn đăng ký  – Bậc thuế môn bài theo số vốn đăng ký
Chi nhánh, VPDD, Điểm kinh doanh -Không được phép thành lập chi nhánh, VPĐD, Điểm kinh doanh -Được phép thành lập chi nhánh, 

Điểm kinh doanh

-Được phép thành lập chi nhánh, VPĐD Điểm kinh doanh

LƯU Ý KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN:

  • Mỗi cá nhân chỉ được thành lập 1 doanh nghiệp tư nhân;
  • Cá nhân đã và đang đăng ký hộ kinh doanh thì không được phép thành lập doanh nghiệp tư nhân;
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tham gia góp vốn, thành lập công ty TNHH và công ty cổ phần.

Hãy liên hệ ngay với Thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Cần Thơ để được:

  • Được tư vấn thành lập doanh nghi
  • Đại diện doanh nghiệp liên hệ với các cơ quan chức năng lập hồ sơ thành lập
  • Tư vấn pháp lý sau thành lập