Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Cần Thơ

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Cần Thơ

Giay phep ho kinh doanh can tho
Đăng ký hộ kinh doanh Cần Thơ
 • Là loại hình kinh tế đơn giản
 • Không có con dấu
 • Không có tư cách pháp nhân
 • Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản
 • Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp.
 • Mỗi cá nhân chỉ được phép thành lập một hộ kinh doanh, và cũng không được phép thành lập doanh nghiệp tư nhân
 • Cá nhân chủ hộ kinh doanh được phép thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty Cổ phần.
 • Hộ kinh doanh có quyển chuyển đổi thành Doanh nghiệp tư nhân và các loại hình doanh nghiệp khách theo thứ tự quy định.
 • Hộ kinh doanh không được phép thành lập địa điểm kinh doanh và chi nhánh trực thuộc.

Ai được phép thành lập hộ kinh doanh cá thể:

 • Các cá nhân kinh doanh;
 • Mỗi cá nhân chỉ được phép thành lập 1 hộ kinh doanh cá thể;

Phân biệt doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh:

Doanh nghiệp tư nhân:

 • Có con dấu;
 • Là đơn vị không có tư cách pháp nhân nhưng hoạt động theo luật doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp tư nhân có quyền thành lập chi nhánh và địa điểm kinh doanh;
 • Có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Đăng ký tại Sở KHĐT

Hộ kinh doanh cá thể:

 • Không có con dấu;
 • Không có tư tư cách pháp nhân;
 • không hoạt động theo luật doanh nghiệp;
 • Không được thành lập chi nhánh và địa điểm kinh doanh;
 • Có thể chuyển đổi thành doanh nghiệp tư nhân
 • Đăng ký tại UBND cấp quận;

Hãy liên hệ ngay với dịch vụ đăng ký kinh doanh tại cần thơ để được tư vấn và hỗ trợ thành lập hộ kinh doanh tại Cần Thơ tốt nhất.