Tin mới

Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể được hiểu là:

Ai được phép thành lập hộ kinh doanh cá thể:

 • Các cá nhân kinh doanh;
 • Mỗi cá nhân chỉ được phép thành lập 1 hộ kinh doanh cá thể;

Phân biệt doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh:

Ưu điểm của Doanh nghiệp tư nhân:

Ưu điểm hộ kinh doanh cá thể:

 • Không có con dấu;
 • Không có tư tư cách pháp nhân;
 • không hoạt động theo luật doanh nghiệp;
 • Không được thành lập chi nhánhđịa điểm kinh doanh;
 • Có thể chuyển đổi thành doanh nghiệp tư nhân
 • Nơi cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể tại UBND cấp quận;
 • Trách nhiệm vô hạn về tài sản
 • Được các đối tác đánh giá cao về trách nhiệm đảm bảo thực hiện công việc

Nhược điểm của cả hai hình thức kinh doanh trên đều là:

 • Khó mở rộng hoạt động kinh doanh
 • Khó khuyết trương thương hiệu
 • Không huy động được nguồn vốn từ bên ngoài

Hồ sơ xin cấp phép đăng ký hộ kinh doanh cá thể

 • Hợp đồng thuê nhà từ 6 tháng trở lên
 • CCCD hoặc giấy tờ tuỳ thân có công chứng
 • Giấy đề nghị thành lập
 • Giấy uỷ quyền nếu có
 • Hồ sơ đăng ký thuế

Hãy liên hệ ngay với dịch vụ đăng ký kinh doanh tại cần thơ quý khách sẽ được: