Tin mới
Cấp giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ

Cấp giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ

Cấp giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài Quy trình Cấp giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ Ngày 22 tháng 04 năm 2013, Bộ Công Thương đã ban hàng Thông tư số 08/2013/TT-BCT quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên…

Read More
Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thay đổi giấy phép kinh doanh

Thay đổi loại hình doanh nghiệp tại Cần Thơ ; vốn điều lệ; tên doanh nghiệp; ngành nghề; thành viên, cổ đông; địa chỉ; người đại diện theo pháp luật

Read More
Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Cần Thơ

Giải thể doanh nghiệp

Giải thể Công ty; giải thể doanh nghiệp nhanh; làm thủ tục giải thể công ty
Giải thể DNTN
Giải thể hộ kinh doanh cá thể
Giải thể chi nhánh
Giải thể địa điểm kinh doanh
Giải thể văn phòng đại diện

Read More
Cấp giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ

Read More
Tạm ngưng kinh doanh tại Cần Thơ

Công ty tạm ngưng hoạt động

Dịch vụ tạm ngưng hoạt động của Công ty tại Cần Thơ

Read More
Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Cần Thơ

Read More
Thành lập chi nhánh của Thương nhân tại Việt Nam

Thành lập chi nhánh của thương nhân tại Việt Nam

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Cần Thơ, Cần Thơ khuyến khích và kêu gọi đầu tư thành lập công ty nước ngoài

Read More
Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Cần Thơ đơn giản hoá mọi thủ tục phức tạp

Read More
Cấp giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ

Điều chỉnh giấy phép đầu tư

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Cần Thơ

Read More
Dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài tại Cần Thơ

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Cần Thơ

Dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Cần Thơ

Read More