Tin mới

Giải thể doanh nghiệp

Cách làm hồ sơ giải thể doanh nghiệp 

Lý do giải thể:

 • Hết thời hạn 50 năm mà không gia hạn;
 • Vi phạm pháp luật bị thu hồi giấy phép;
 • Kinh doanh kém hiệu quả;
 • Muốn chuyển sang kinh doanh lĩnh vực mới hoàn toàn;
 • Ảnh hưởng thiên tai dịch bệnh, chiến tranh và các nguyên nhân bất khả kháng khác.

Quy trình giải thể doanh nghiệp:

1/ Kiểm tra quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý: sổ sách kế toán; nghĩa vụ thuế

2/ Hoàn thành nghĩa vụ thuế: Nộp bổ sung tờ khai, tiền thuế và các khoản phạt thuế, chậm nộp, phạt hành chính…

3/ Thông báo đóng mã số thuế của cơ quan thuế;

4/ Tiến hành làm thủ tục nộp hồ sơ tại sở kế hoạch đầu tư hoặc trên trang https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

 • Biên bản họp;
 • Quyết định giải thể;
 • Thông báo giải thể;
 • Thông báo đóng mã số thuế của cơ quan thuế;
 • Danh sách các khoản nợ nếu có;
 • Danh sách tài sàn cổ định nếu có;
 • Danh sách lao động, nợ tiền lương nếu có;

5/ Xoá tên doanh nghiệp khỏi hệ thống cổng thông tin đăng ký kinh doanh

Hãy liên hệ ngay với dịch vụ chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thủ tục giải thể doanh nghiệp, công ty, chi nhánh, hộ kinh doanh, điểm kinh doanh, VPĐD tại Cần Thơ.