Tin mới

Ngày: Tháng Chín 28, 2023

Quy định mới nhất về BHXH tự nguyện

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN NĂM 2023

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN 1. Bảo hiểm xã hội tự nguyện Chế độ là hưu trí và tử tuất, lương hư,  nhận trợ cấp một lần; trợ cấp mai táng; trợ cấp tuất một lần; quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT. – Mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng = 22% x mức…

Read More