Tin mới

ke toan can tho

Dịch vụ Kế toán Cần Thơ

  1. Phân tích tình hình, mục tiêu kinh doanh giúp bạn nhận biết điểm yếu, lập kế hoạch khắc phục
  2. Tư vấn cách sử dụng ngồn lực hiệu quả tránh lãng phí.
  3. Phân tích phát huy điểm mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động và sức khoẻ tài chính của minh;
  4. Phân tích các chính sách pháp luật giúp doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp. đồng thời vận dụng tốt các chính sách pháp luật nâng cao sức mạnh tài chính;
  5. Vận dung các chính sách từ chính phủ như thuế, ưu đãi đầu tư, tài nguyên, lãi suất;
  6. Huy động vốn từ các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, ngân hàng, tổ chức tín dụng;
  7. Phát hành trái phiếu và cổ phiếu;
  8. Cách sử dụng nguồn vốn phải trả nhà cung cấp hợp lý và hiệu quả;
  9. Sử dụng vốn nhàn rỗi đầu tư các lĩnh vực có tỷ suất lợi nhuận cao;

Doanh nghiệp phát sinh giao dịch bằng ngoại tệ

Các vấn đề khi doanh nghiệp có phát sinh ngoại tệ: tỷ giá hối đoái, chênh lệch tỷ giá, đánh giá lại các mục có gốc ngoại tệ, cách xuất hoá đơn có nguyên tệ, xử lý lãi lỗ do chênh lệch tỷ giá.

Read More

GIAO DỊCH LIÊN KẾT LÀ GÌ, CÁCH XÁC ĐỊNH CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Kế toán Cần Thơ nhận tư vấn hướng dẫn quý khách về việc xác định giao dịch liên kết, xác định nghĩa vụ lập hồ sơ hay không lập hồ sơ về giao dịch liên kêt, thủ tục đăng ký giá giao dịch liên kết với cơ quan thuế, xác định nghĩa vụ kê khai, phụ lục khai thuế đối với hoạt động giao dịch liên kết.

Read More
Quy định mới nhất về BHXH tự nguyện

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN 1. Bảo hiểm xã hội tự nguyện Chế độ là hưu trí và tử tuất, lương hư,  nhận trợ cấp một lần; trợ cấp mai táng; trợ cấp tuất một lần; quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT. – Mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng = 22% x mức…

Read More
Kế toán Cần Thơ

Dịch vụ kế toán tại Cần Thơ

Kế toán Cần Thơ là dịch vụ cộng tác viên với doanh nghiệp làm việc bán thồi gian mà vẫn hoàn thành công việc như kế toán toàn thời gian, và hơn thế nữa có thể hoàn thành công việc của cả một bộ máy kế toán mà không cần thuê nhiều kế toán viên, dịch vụ kế toán cần thơ có thể thay thế bộ máy kế toán cồng kềnh.

Read More